STARTUP NOW---Facebook Custom Audience---การสร้าง Facebook Custom Audience

วิธีการสร้าง Facebook Custom Audience อัปเดต ปี 2020

Facebook Custom Audience คืออะไร? Facebook Custom Audience หรือ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง คือ กลุ่มเป้าหมายสำหรับการยิงโฆษณา Facebook ประเภทหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากฐานข้อมูลลูกค้าที่เรามีอยู่แล้ว เพื่อให้โฆษณาชิ้นนั้นนำส่งแบบเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มคนที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย   ข้อดีของการยิงโฆษณาในลักษณะนี้ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงโฆษณาเฟสบุ๊คได้ดียิ่งขึ้น และเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่าการยิงโฆษณา Facebook แบบที่เราเลือกกำหนดรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายเอง หรือ Detailed Target Audience เพราะกลุ่มลูกค้าที่เรามีฐานข้อมูลนั้น อาจจะเคยซื้อ เคยสอบถาม หรือ กดเข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์   ซึ่งหมายความว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจสินค้าหรือบริการของเราอยู่แล้ว โฆษณาที่ยิงไปหากลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นประเภทของคอนเทนต์ที่เหมาะกับการยิงโฆษณาแบบนี้ก็เช่น โปรโมชั่น(เพื่อปิดการขาย) การบอกเล่าจุดเด่นหรือข้อดีของแบรนด์/สินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่ง(เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ) หรือ รีวิวจากผู้ใช้จริง (เพื่อเพิ่มความมั่นใจ) เป็นต้น   Facebook Custom Audience สามารถสร้างจากฐานข้อมูลที่เรามีได้หลายแบบด้วยกัน และวิธีในการนำส่งข้อมูลที่เรามีให้กับ Facebook ก็แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งบทความนี้ StartUp NOW จะมาสอนวิธีการสร้าง และนำส่งข้อมูล Custom…