สร้างแบรนด์ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ STARTUP NOW

BRAND CONCEPT &

MARKETING STRATEGIES

สร้างแบรนด์ให้แข็งแรง

ทางเราจะช่วย “คิด” เรื่องแบรนด์และยุทธศาสตร์การตลาดให้กับธุรกิจคุณ ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายและเร็วขึ้น เพราะมีคนช่วยคิดและวางรากฐานแบรนด์ให้แข็งแรงก่อนจะลงมือทำการตลาด พร้อมวางยุทธศาสตร์การตลาดในแต่ละช่องทางและปรึกษาการตลาดฟรี 1 ครั้ง

ธุรกิจของคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่า?

 • มีสินค้าแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นขายสินค้าได้ยังไง?
 • ไม่รู้จะขายใคร? ไม่รู้แน่ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเป็นใคร
 • ไม่รู้จะขายสินค้าราคาเท่าไร? ต้องลดราคาสู้กับคู่แข่งตลอด
 • ตั้งราคาสูงแล้วขายไม่ได้
 • โฆษณาอย่างไร ไม่รู้จะเพิ่มยอดขายยังไง
 • มีสินค้าแล้ว แต่ก็เหมือนๆกันกับคู่แข่งในตลาดไปหมด ไม่มีจุดขายอะไรที่โดดเด่น
 • มีสินค้าแล้ว จุดขายก็มี แต่ทำไมขายไม่ได้?
 • ทำการตลาดแล้ว โฆษณาแล้ว แต่ก็ยังขายสินค้าได้ไม่ดี

Question2

ถ้าคุณมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง

หมายความว่า ``คุณยังสร้างแบรนด์ได้ไม่ดีพอ``

มาร่วมสร้างแบรนด์กับเรา

สร้างแบรนด์ให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงของธุรกิจ เมื่อรากฐานแข็งแรงแล้ว ธุรกิจจะทำการตลาดช่องทางไหน ย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

10 หัวข้อที่เราจะช่วยคุณคิดและให้คำปรึกษา

วิเคราะห์ปัญหา

 • วิเคราะห์ปัญหาการทำการตลาดของแบรนด์คุณในปัจจุบัน
 • มี Branding ที่ดีหรือไม่
 • มีจุดขายที่สามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่
 • การทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, การทำ Content, Google Marketing เป็นอย่างไร
 • ควรปรับปรุงจุดใด

ศึกษาคู่แข่ง

 • ศึกษาคู่แข่งในตลาดว่ามีใครเป็นเจ้าตลาด
 • ศึกษา Concept แบรนด์ของคู่แข่ง
 • ศึกษากลุ่มเป้าหมายคู่แข่ง
 • จุดเด่น จุดด้อยของคู่แข่งในการทำธุรกิจ
 • การทำการตลาด โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ของคู่แข่งเป็นอย่างไร

วางตำแหน่งแบรนด์

 • ช่วยวางตำแหน่งให้ธุรกิจของคุณว่าควรอยู่ระดับใดในตลาด
 • ทำให้รู้ว่าด้วยโมเดลธุรกิจและสินค้าของเรา เราอยู่ในระดับเดียวกันกับใคร
 • คู่แข่งตัวจริงเราคือใคร
 • เพื่อที่จะวาง Concept แบรนด์และยุทธศาสตร์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งตัวจริง

คิด CONCEPT แบรนด์

 • คิด BRAND CONCEPT ให้ธุรกิจคุณ
 • หาจุดขายที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งทั้งหมดในตลาด
 • วาง Brand Core Essence องค์ประกอบต่างๆที่รวมเป็นแบรนด์ของคุณ

SWOT

 • วิเคราะห์ Strengths (จุดแข็ง)
 • Weaknesses (จุดอ่อน)
 • Opportunities (โอกาส)
 • Threats (อุปสรรค)
 • เพื่อเป็นฐานในการวางยุทธศาสตร์การตลาดต่อไป

ช่วยคิด Brand CI

 • แนะนำการทำ CI (Corporate Identity)
 • การดีไซน์ตัวตนแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำได้
 • ด้วยการเลือกคู่สีประจำแบรนด์ให้
 • เลือก Font ประจำแบรนด์ให้
 • ดีไซน์ Facebook Template สำหรับทำ Content
 • **ไม่ใช่บริการดีไซน์ Logo & Packaging

วางยุทธศาสตร์ OFFLINE

 • แนะนำช่องทางการทำตลาด OFFLINE ของธุรกิจคุณทั้งหมด
 • วางยุทธศาสตร์การทำการตลาดในแต่ละช่องทาง
 • เช่น ระบบตัวแทน, การนำสินค้าเข้าห้าง, การออกบูธแสดงสินค้า ฯลฯ
 • พร้อมอธิบายข้อดี-ข้อเสียและการเตรียมตัวทำตลาดในแต่ละช่องทาง

วางยุทธศาสตร์ ONLINE

 • แนะนำช่องทางการทำตลาด ONLINE ของธุรกิจคุณทั้งหมด
 • วางยุทธศาสตร์การทำการตลาดในแต่ละช่องทาง
 • เช่น การทำ Google Marketing, SEO, Adwords, Facebook, Instagram, E-Marketplace ฯลฯ
 • พร้อมอธิบายข้อดี-ข้อเสียและการเตรียมตัวทำตลาดในแต่ละช่องทาง

วางยุทธศาสตร์ CONTENT

 • กำหนดขอบเขต Content ของแบรนด์คุณ
 • วางยุทธศาสตร์การทำ Content Marketing ของแบรนด์
 • ลิสต์หัวข้อ Selling Content (Content เกี่ยวกับแบรนด์หรือขายสินค้า)
 • ลิสต์หัวข้อ Valuable Content (Content ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจของเรา)
 • แนะนำการสร้างตารางโพสต์ประจำเดือนและการสลับประเภท Content ของแบรนด์ให้น่าสนใจ

วางยุทธศาสตร์การโฆษณาออนไลน์ 3 เดือนแรก

 • วางเป้าหมายการโฆษณาในช่องทาง Online 3 เดือนแรก
 • แนะนำเทคนิคการโฆษณา SEO, Adwords, Facebook สำหรับแบรนด์คุณโดยเฉพาะ

พร้อมส่งมอบด้วย

เอกสาร BRAND MANUAL

เอกสาร BRAND MANUAL (PDF) ความยาว 60-80 หน้า สำหรับเป็นรากฐานของแบรนด์ในการทำการตลาดทุกช่องทาง เป็น Guidebook ให้ธุรกิจเราสามารถกำหนดทิศทางการทำการตลาด การสื่อสารแบรนด์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถคุมโทนแบรนด์ตัวเองให้มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง เจ้าของแบรนด์หรือพนักงานหรือ Freelance ที่ทำงานต่างๆของแบรนด์ได้มีความเข้าใจตรงกันถึงตัวตนแบรนด์และทิศทางการทำการตลาดที่ไม่หลุด Concept ของแบรนด์
112

ปรึกษาการตลาด

1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) หลังจบงาน

เพื่ออธิบายงาน Branding Concept และยุทธศาสตร์การตลาดที่วางไว้ให้แบรนด์ของคุณ ให้เข้าใจถึง Concept ที่สร้างไว้และการทำการตลาดในแต่ละช่องทางอย่างถ่องแท้ พร้อมปรึกษาการตลาดเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการปรึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

01.

โทรพูดคุยครั้งแรก

เป็นการพูดคุยกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และอ.ขวัญอรุณ เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจและปัญหาที่แบรนด์มีอยู่ รวมถึงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์ต้องการนำพาธุรกิจไปในอนาคต

02.

ส่งข้อมูล

เมื่อมีการพูดคุยแล้ว ทางเราจะให้เจ้าของแบรนด์ส่งข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเริ่มงาน เช่น ประวัติแบรนด์, รายละเอียดสินค้า, ช่องทางการขายในปัจจุบัน, ปัญหาธุรกิจที่พบเจอและอยากแก้ไข ฯลฯ

03.

เริ่มสร้างแบรนด์

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางเราจะเริ่มศึกษาข้อมูล โดยใช้เวลาคิดวิเคราะห์หลังจากได้ข้อมูลครบราว 2-3 สัปดาห์ ในช่วงนี้ อาจมีการโทรพูดคุยและสอบถามในประเด็นต่างๆกับเจ้าของแบรนด์เพิ่มเติม

04.

ปรึกษาการตลาด

เมื่อเสร็จงานแล้ว ทางเราจะทำการนัดหมายเจ้าของแบรนด์ เพื่อเข้าไปปรึกษาการตลาดฟรี 1 ครั้ง จำนวน 3 ชั่วโมง โดยจะเป็นการอธิบายถึงงานทั้งหมดในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด และทางเจ้าของแบรนด์สามารถพูดคุยและปรึกษาปัญหาธุรกิจต่างๆได้

ส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่ไว้วางใจเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 099-296-6644

Add Line ID: @startupnow (มี @ข้างหน้า)