STARTUP NOW---Thai---business---font---free---download

ฟ้อนต์ภาษาไทยฟรี ที่กราฟิกนิยมใช้ออกแบบให้กับธุรกิจแบบ Corporate

  ฟ้อนต์ภาษาไทยฟรี เป็นสิ่งที่กราฟิกดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ตามหากันเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งในการเลือกฟ้อนต์ (Font) หรือตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะนำมาใช้ออกแบบให้กับธุรกิจนั้น เราจำเป็นต้องคัดเลือกให้เหมาะสมโดยต้องดูจากหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ อาทิ ประเภทธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้งานกราฟิกชิ้นนั้นสื่อสารไปถึง ตลอดจนเนื้อหาหรือ Key Message ของงานออกแบบชั้นนั้น ๆ ด้วยค่ะ   สาเหตุที่เราต้องพิจารณาหลายอย่างในการเลือกฟ้อนต์ก็เพราะว่าในการเลือก “ฟ้อนต์ประจำแบรนด์” คือ ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบรนด์เลือกเอามาใช้ในการออกแบบเป็นประจำสม่ำเสมอนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Brand CI หรืออัตลักษณ์แบรนด์ ที่จะมาช่วยสร้างในเรื่องการจดจำแบรนด์ (Brand Awareness) ได้เห็นผลเร็วมากขึ้นค่ะ   ก่อนหน้านี้ขวัญมีบทความแนะนำฟ้อนต์ฟรุ้งฟริ้ง สไตล์น่ารัก ๆ เหมาะสำหรับใช้ออกแบบให้กับธุรกิจที่ต้องการความมุ้งมิ้งเป็นพิเศษ อาทิ ร้านขนม ร้านกาแฟ เสื้อผ้าผู้หญิง ฯลฯ ซึ่งสามารถอ่านได้ใน บทความ “รวม 12 ฟ้อนต์น่ารัก ๆ ฟ้อนต์ไทย ฟรุ้งฟริ้ง แจกฟรี เหมาะกับธุรกิจสายมุ้งมิ้ง”…