ขวัญอรุณ โอภานนท์

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนทั้งหมด

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ อบรมธุรกิจ E-Commerce ด้วยประสบการณ์จริงกว่า 9 ปี

 

 • เจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์ Organic Skincare
 • เจ้าของบริษัทรับปรึกษาแบรนด์และวางแผนการตลาด STARTUP NOW
 • ประสบการณ์การทำแบรนด์ด้วยตนเองและทำการตลาดออนไลน์กว่า 9 ปี
 • เชี่ยวชาญการสร้าง Branding, การสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
 • การวางแผน Digital Marketing ครบวงจร
 • วิทยากรสอนทำการตลาด Branding & Facebook

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์ : www.startupnow.in.th
Facebook : facebook.com/startupnowthailand
Line: @startupnow (มี@ข้างหน้า)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Branding: การสร้างแบรนด์ วางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงและโดดเด่นในตลาด
 • Content Marketing: การทำ “การตลาดเนื้อหา” ในโลกตลาดออนไลน์
 • Facebook Marketing: การทำการตลาดผ่าน Facebook (พื้นฐาน – ระดับสูง)
 • Facebook Ads การยิงโฆษณา Facebook (พื้นฐาน – ระดับสูง)
 • Line@: การทำการตลาดด้วย Line@ (พื้นฐาน – ระดับกลาง)
Branding
Facebook Marketing
Content Marketing
Line Official Account
Website Design & Development
SEO (Search Engine Optimization)
Photoshop & Graphic Design

ตำแหน่งและผลงาน (พ.ศ. 2552-2561)

 • (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) CMO (Chief Marketing Officer) บริษัท บีทูยู จำกัด บริษัทผลิตเครื่องสำอาง ORGANIC ครบวงจร (8 ปี)
 • (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์และที่ปรึกษาการตลาดให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป
 • (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) CEO “STARTUP NOW” บริษัทปรึกษาการตลาดครบวงจร, ให้คำปรึกษาและอบรมด้าน Branding, Digital Marketing และสอนการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการและ SMES

ประสบการณ์ในการอบรมและสัมมนา

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์

ภาครัฐ

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างแบรนด์ดัง ยอดขายปัง ด้วย Branding & Digital Marketing” ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME (คพอ.) ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) Speaker ในโครงการ “Innovative Startup Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิทยาเขตเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • Startup ในประเทศไทย
  • Case Study ของ Startup ที่ประสบความสำเร็จ
  • แลกเปลี่ยนแนวคิด แรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Startup ในประเทศไทย
  • แนวทางและขั้นตอนการสร้างธุรกิจ Startup ให้ประสบความสำเร็จ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 24 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ ระเบิดยอดขาย ขยายตลาดด้วย Facebook Advertising” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17-18 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (เริ่มต้น-ระดับสูง)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 3 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรม “สร้างธุรกิจให้ปังด้วย Digital Marketing ยุค 5G เพิ่มยอดขาย 8 หลักต่อเดือน” มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 3 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรม “การสร้างรายได้ด้วย E-Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน E-Commerce Park ดำเนินการโดย สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 บรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) Guest Speaker ใน “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • การใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ด้วย Google Trends
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) Guest Speaker ในโครงการสัมมนาทางการตลาด ภายใต้หัวข้อ “Beyond Digi-Thought คิดให้ล้ำด้วยการตลาดยุค Digital” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 25 เม.ย. 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • เข้าถึงได้มากกว่า ด้วย Digital Platform

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุค Industry4.0 (Ready to SMEs 4.0 Program) เรื่อง “Branding and Digital Marketing สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ยังไงให้ปังในยุคดิจิตอล 4.0” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 มี.ค. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 2 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุค Industry4.0 (Ready to SMEs 4.0 Program) เรื่อง “Branding and Digital Marketing สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ยังไงให้ปังในยุคดิจิตอล 4.0” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 6 มี.ค. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0 (ITC: Industry Tranformation Center) ณ ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1-2 มี.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • Content Marketing Strategies: การวางยุทธศาสตร์และลงมือทำ Content
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Facebook Ads: ยิงโฆษณา Facebook อย่างไรให้ตรงกลุ่มและขายดี

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 358 จังหวัดเลย ในหลักสูตร “Branding 4.0 & Digital Marketing ” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดเลย ในวันที่ 21 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 356 จังหวัดศรีสะเกษ ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุค 4.0 และเทคนิคการตลาดออนไลน์ครบทุกช่องทาง” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SMEs 4.0) ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ให้ปังในโลกยุคดิจิตอล” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SMEs 4.0) ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ให้ปังในโลกยุคดิจิตอล” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13-14 ธ.ค. 2561 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” (Branding Makes Million by Content Marketing) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 พ.ย. 2561 หัวข้อ
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรร่วมเสวนาการตลาด คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานสัมมนา “เผยหมดเปลือก เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Digital Marketing กับ 4 ธุรกิจดัง” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ
  • พื้นฐานสู่มืออาชีพค้าขายออนไลน์ E-Commerce
  • ประสบการณ์การทำ Branding ให้กับธุรกิจ
  • ประสบการณ์การใช้ Facebook ในการทำการตลาด
  • ประสบการณ์การแก้ปัญหาธุรกิจและการแข่งขันธุรกิจในโลกออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรร่วมเสวนาการตลาด E-Commerce คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการเสวนาปัญหาทางการตลาด “Wow! E-Commerce Alert ปรับความคิด ปรับธุรกิจให้ก้าวไกล”  ในหัวข้อ
  • ร่วมแชร์ประสบการณ์จริงจากการทำการตลาดออนไลน์ในยุค Digital 4.0
  • ประสบการณ์การทำ Branding ให้กับธุรกิจ
  • ประสบการณ์การใช้ Facebook ในการทำการตลาด
  • ประสบการณ์การแก้ปัญหาธุรกิจและการแข่งขันธุรกิจในโลกออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2561) สัมมนาการตลาดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย E-Commerce”
  • ภาพรวมการทำการตลาดออนไลน์ในยุค Digital
  • การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์
  • Facebook & Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 เรื่อง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และการปรับใช้ Industrial 4.0 ในการลดต้นทุน ชื่อหลักสูตร: เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding และ Facebook Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • การแต่งรูปภาพกราฟิกให้สวยงามด้วย Pixlr Editor
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน ชื่อหลักสูตร: เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding และ Facebook Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในงานสัมมนาสำหรับนักศึกษาการตลาด “การตลาดออนไลน์ ยุค 4.0” ชื่อหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding & Facebook Marketing สำหรับนักการตลาด”คณะวิทยาการการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการBranding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding / Content/ Facebook/ แต่งรูป/Line@  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 17-18 ก.พ. 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • การตกแต่งรูปภาพสำหรับผู้ประกอบการ
  • Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AMT) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ (BMC) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีสู่อุตสาหกรรม 0 (NEW Entrepreneur For Industry 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 24 ม.ค. 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC CEFE) รุ่น 1/2560 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 1-3 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • Line@
  • Google Marketing (SEO)

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 10-12 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • Facebook Ads Advanced
  • Line@

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16-17 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 23-24 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์

ภาคเอกชน

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท แบรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 26 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Search Engine Marketing (SEM) การตลาดผ่านช่องทาง Google
  • SEO (Search Enigne Optimization)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท Thai Ninety Co., Ltd. ในวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท Universal Bio Co., Ltd. ในวันที่ 2-3 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์ในตลาดเคมีภัณฑ์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับ Thanisa Clinic วันที่ 26 ก.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • Google Marketing: SEO (Search Engine Optimization)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับ The Storey Co-Working Space วันที่ 19 ก.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Bizonlinepay.com วันที่ 19-20 ส.ค. 2562
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 13 ส.ค. 2562
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้าง Internal Branding
  • ออกแบบแบรนด์ให้มีตัวตนด้วย Brand Identity Design

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท บีเคเทรด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วันที่ 28 ก.ค. 2562 และ 4 ส.ค. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท แมคคอย ออโต้เอ็กซเพิร์ท จำกัด วันที่ 25 ก.ค. 2562
  • Facebook Marketing
  • Intensive Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร “Online Branding in the Digital Era การสร้างแบรนด์ให้แกร่งและยั่งยืนในโลกออนไลน์” วันที่ 23-24 ก.ค. 2562
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้าง Internal Branding
  • ออกแบบแบรนด์ให้มีตัวตนด้วย Brand Identity Design
  • การกำหนดแผน Brand Communication

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ตัวแทนจำหน่าย 4Mindskin บริษัท แอดวานซ์อินโฟไนน์ตี้ จำกัด วันที่ 16-17 ก.ค. 2562
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด วันที่ 11 ก.ค. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Advanced)
 • วันที่ 16-17 ก.ค. 2562

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Madame Lisa Hair Oil Thailand วันที่ 22 มิ.ย. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ วชิรยนต์ Used Car
  • Line Official Account
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ad

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด จ.อุบลราชธานี
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจรถยนต์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว (Association of Used Car Thailand) ในงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62 “Facebook กับการขยายช่องทางการขายบน Social Media” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Topica Edumall
  • Content Marketing วางแผนยุทธศาสตร์ Content อย่างไรให้โดนใจลูกค้า

 

 • (พ.ศ. 2562) บริษัท ซูพรีม เดคคอร์ จำกัด
  • สร้างและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) Sagate Hall
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) บริษัท ซูพรีม นาโน เทค จำกัด
 • หลักสูตร LINE@
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร Innovative Facebook Ads for Business Growth นวัตกรรมการทำการตลาดบน Facebook หัวข้ออบรม
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2562) Aurane Professional Thailand
  • Digital Marketing Landscape
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) 4Mindskin สำนักงานใหญ่
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2562) Sagate Hall
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หูฟัง ASAKI)
  • Brand Building
  • Brand Corporate Identity
  • Packaging Design in Brand Building

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด (NK Sleepcare)
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม นาโน เทค จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม ไบโอ เทรดดิ้ง จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม เดคคอร์ จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) Music Support
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Winona Soap
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) ISUZU บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด หลักสูตรอบรมการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Content Marketing & Facebook Ads สำหรับพนักงานขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในหัวข้อ
  • Content Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) Hylife Network Co., Ltd. หลักสูตร “คอนเทนต์ใช่ ได้ใจลูกค้า” ในหัวข้อ
  • Content Marketing in Facebook
  • เทคนิค Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • หลักสูตร Digital Marketing & Innovation: Strategies for your Business ปฏิวัติธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยนวัตกรรมทางการตลาดออนไลน์
  • ในหัวข้อ การสร้างแบรนด์, Facebook Marketing, Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) Bluecherry Shop
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
  • Branding & Facebook Marketing สำหรับธุรกิจอัญมณี

 

 • (พ.ศ. 2561) Roses Clinic
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Garden in Heaven Nail & Spa
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Design By Beau
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) Fennera อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมคุณแม่
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Hasu Premium Skincare
  • หลักสูตร Branding
  • หลักสูตร Facebook Ads
  • หลักสูตร Photoshop for SMES
  • หลักสูตร Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) SSSunBlock  แบรนด์ครีมกันแดดสำหรับนักกีฬา
  • หลักสูตร Branding
  • หลักสูตร Facebook Ads
  • หลักสูตร Photoshop for SMES
  • หลักสูตร Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) Sabunnga Herbal
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) น้ำพริกแม่พร
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) Anantra Lakeside
  • หลักสูตร Facebook Marketing
  • หลักสูตร Facebook Ads: Beginner – Advanced

 

 • (พ.ศ. 2561) สามชัย กรุ๊ป
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)
  • หลักสูตร Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท เอส เอ็ม อีโคเปีย จำกัด
  • หลักสูตร Branding & Digital Marketing
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • Content Marketing สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 • (พ.ศ. 2561) DR.Bow Healthy Skin
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2560) ธานิศา คลีนิก
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) บริษัท เวิลด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) Khanomland Connection Co., LTD.
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2559) บริษัท เบรนด์ สกินแคร์ จำกัด
  • หลักสูตร Digital Marketing ครบวงจร

 

 • (พ.ศ. 2559) บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2558) บริษัท เบรนด์ สกินแคร์ จำกัด
  • หลักสูตร Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2558) บริษัท เบรนด์ สกินแคร์ จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2558) บริษัท บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ จำกัด
  • หลักสูตร Digital Marketing ครบวงจร
  • หลักสูตร Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2557) บริษัท เบรนด์ สกินแคร์ จำกัด
  • หลักสูตร Branding: การสร้างตราสินค้าและการรับรู้สินค้า

 

 • (พ.ศ. 2557) Rental Service Co., LTD.
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)

 

 • (พ.ศ. 2557) บริษัท บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2557) บริษัท บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ จำกัด
  • หลักสูตร Branding: การสร้างตราสินค้าและการรับรู้สินค้า

 

 • (พ.ศ. 2555) บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม อินโนเวชั่น จำกัด
  • หลักสูตร Content Marketing
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads
  • หลักสูตร Line@

 

 • (พ.ศ. 2555) บริษัท ช.บางกอกกรุ๊ป (1994) จำกัด
  • หลักสูตร Content Marketing
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads ในตลาด B2B
  • หลักสูตร Line@ กับธุรกิจ B2B

 

 • (พ.ศ. 2554) บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม อินโนเวชั่น จำกัด
  • หลักสูตร Digital Marketing ครบวงจร

 

 • (พ.ศ. 2553) บริษัท ช.บางกอกกรุ๊ป (1994) จำกัด
  • หลักสูตร Digital Marketing ครบวงจรในตลาด B2B

 

 • (พ.ศ. 2552) บริษัท ช.บางกอกกรุ๊ป (1994) จำกัด
  • หลักสูตร Branding: การสร้างแบรนด์และตราสินค้า

 

 • (พ.ศ. 2552) บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม อินโนเวชั่น จำกัด
  • หลักสูตร Branding: การสร้างแบรนด์และตราสินค้า

ส่วนหนึ่งของแบรนด์และองค์กรที่ไว้วางใจเรา

ภาพการอบรมการตลาดออนไลน์