ขวัญอรุณ โอภานนท์

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนทั้งหมด

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ อบรมธุรกิจ E-Commerce ด้วยประสบการณ์จริงกว่า 10 ปี

 

 • เจ้าของบริษัทรับปรึกษาแบรนด์และวางแผนการตลาด STARTUP NOW
 • ประสบการณ์การทำแบรนด์ด้วยตนเองและทำการตลาดออนไลน์กว่า 10 ปี
 • เชี่ยวชาญการสร้าง Branding, การสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
 • การวางแผน Digital Marketing ครบวงจร
 • วิทยากรสอนทำการตลาด Branding & Digital Marketing ครบวงจร

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์ : www.startupnow.in.th
Facebook : facebook.com/startupnowthailand
Line: @startupnow (มี@ข้างหน้า)
Youtube: STARTUP NOW – สร้างแบรนด์และทําการตลาดออนไลน์
https://www.youtube.com/@startupnowthailand

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Branding: การสร้างแบรนด์ วางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงและโดดเด่นในตลาด
 • Facebook Marketing: การทำการตลาดผ่าน Facebook (พื้นฐาน – ระดับสูง)
 • Facebook Ads การยิงโฆษณา Facebook (พื้นฐาน – ระดับสูง)
 • Website & Google Marketing: การสร้างเว็บไซต์และการตลอด Google (พื้นฐาน – ระดับสูง)
 • SEO (พื้นฐาน – ระดับสูง)

ตำแหน่งและผลงาน (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)

 • (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน) CEO (Chief Executive Officer) บริษัท สตาร์ทอัพ นาว จำกัด บริษัทอบรมและให้บริการด้าน Digital Marketing ครบวงจร
 • (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) CMO (Chief Marketing Officer) บริษัท บีทูยู จำกัด บริษัทผลิตเครื่องสำอาง ORGANIC ครบวงจร (8 ปี)
 • (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์และที่ปรึกษาการตลาดให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป
 • (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) CEO “STARTUP NOW” บริษัทปรึกษาการตลาดครบวงจร, ให้คำปรึกษาและอบรมด้าน Branding, Digital Marketing และสอนการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการและ SMES

ประสบการณ์ในการอบรมและสัมมนา

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์

ภาครัฐ

 • (พ.ศ. 2564) วิทยากรอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce” กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ
  • เทคนิคการทำโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Social Commerce (Facebook)

 

 • (พ.ศ. 2564) วิทยากรอบรมกิจกรรม “สร้างโมเดลธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 Building The Business Model” เรื่องการสร้างโมเดลธุรกิจ BMC ของกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ในหัวข้อ
  • การสร้างโมเดลธุรกิจด้วย BMC (Business Model Canvas)

 

 • (พ.ศ. 2564) วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ในหัวข้อ
  • แผนการตลาดและการตลาดออนไลน์ (Online & Digital Marketing Plan)
  • Digital Marketing Channels & Strategies ในธุรกิจอาหารและขนม

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ให้กับมหาวิทยาราชภัฎ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ
  • Innovative Startup Thailand 4.0

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมและที่ปรึกษาประจำโครงการ “SMES GROW UP ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19” กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 3-31 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ
  • แผนการตลาดและการตลาดออนไลน์ (Online & Digital Marketing Plan)
  • Branding และการสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • การออกแบบแบรนด์และการบริหารแบรนด์ (Brand Design & Brand Management)
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจด้วย WordPress
  • เทคนิคการทำ SEO ให้ติดอันดับ Google โดยธรรมชาติ
  • การโฆษณาผ่าน Google Ads
  • การวางแผนและทำ Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวิชาเรียนนวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ (มธ.109)  (Innovation and Entrepreneurial Mindset (TU 109) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ
  • แผนการตลาดและการตลาดออนไลน์ (Online & Digital Marketing Plan)

 

 • (พ.ศ. 2563) Guest Speaker มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ “ไทยมีงานทำ” ล้านงานเพื่อล้านคน JOB EXPO Thailand 2020 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ในหัวข้อ
  • ทิศทางแรงงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวิชาเรียนนวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ (มธ.109)  (Innovation and Entrepreneurial Mindset (TU 109) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ในหัวข้อ
  • Branding และการสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • การออกแบบแบรนด์และการบริหารแบรนด์ (Brand Design & Brand Management)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการ Startup จังหวัดร้อยเอ็ด” ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ
  • Innovative Startup Thailand 4.0
  • Branding และการสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • การออกแบบตัวตนแบรนด์ (Brand Design / Corporate Identity Design)
  • เทคนิคการสร้างแบรนด์ดิจิทัลในโลกยุคออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ประสงความสำเร็จ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บางแสน ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ในหัวข้อ
  • Brand Building
  • Brand Design
  • เทคนิคการสร้างแบรนด์ดิจิทัลในโลกยุคออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ตกแต่งภาพกราฟิกให้สวยงาม ด้วยพื้นฐาน Adobe Photoshop” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ
  • Graphic Design กับธุรกิจ
  • การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Intensive Digital Marketing” หลักสูตรเฉพาะสำหรับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ
  • ช่องทาง Digital Marketing
  • Digital Brand Building
  • Digital Brand Design
  • Digital Marketing Strategies

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)” ภายใต้โครงการ คพอ. รุ่นที่ 376 DiPROM for New Normal 2020 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME ในหัวข้อเรื่อง “Branding for Growth and Sustainable Business” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในหัวข้อ
  • Brand Building
  • Brand Design

 

 • (พ.ศ. 2563) Guest Speaker กิจกรรมสรุปผลสำเร็จของโครงการ ในกิจกรรมการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ
  • Success Case ในการทำการตลาดออนไลน์ E-Commerce ภายใต้โครงการฯ

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Facebook Ads for Business” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ E-Commerce ในกิจกรรมการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • Brand Building & Brand Design
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Line OA for Business” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ
  • Line Official Account
  • การประยุกต์ใช้ Line Official Account กับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2563) Guest Speaker ในสัมมนาการตลาดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโครงการ Digital Marketing 2020 สร้างความปัง ด้วยพลังดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ:  “Digital Branding & Marketing For Young Entrepreneur ปั้นแบรนด์ให้ดัง ปังในยุคดิจิทัล” วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
  • ภาพรวมการทำการตลาดออนไลน์ในยุค Digital
  • การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์
  • Brand Building & Brand Design

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค Industry 4.0” เรื่องเพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจด้วย Line Official Account (ใช้มือถือเครื่องเดียว) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกบอล SMEประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวินซี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในหัวข้อ
  • Line Official Account
  • การประยุกต์ใช้ Line Official Account กับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค Industry 4.0” เรื่องเพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจด้วย Line Official Account (ใช้มือถือเครื่องเดียว) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกบอล SMEประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ
  • Line Official Account
  • การประยุกต์ใช้ Line Official Account กับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 4 (Branding Makes Million by Content Marketing #4) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “Photoshop for Social Media เคล็ดลับการสร้างสรรค์งานสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพ” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • หลักการออกแบบ Graphic Design
  • Workshop การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างแบรนด์ดัง ยอดขายปัง ด้วย Branding & Digital Marketing” ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME (คพอ.) ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) Speaker ในโครงการ “Innovative Startup Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิทยาเขตเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • Startup ในประเทศไทย
  • Case Study ของ Startup ที่ประสบความสำเร็จ
  • แลกเปลี่ยนแนวคิด แรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Startup ในประเทศไทย
  • แนวทางและขั้นตอนการสร้างธุรกิจ Startup ให้ประสบความสำเร็จ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 24 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ ระเบิดยอดขาย ขยายตลาดด้วย Facebook Advertising” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17-18 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (เริ่มต้น-ระดับสูง)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing ในโลก Digital

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 3 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรม “สร้างธุรกิจให้ปังด้วย Digital Marketing ยุค 5G เพิ่มยอดขาย 8 หลักต่อเดือน” มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 3 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรม “การสร้างรายได้ด้วย E-Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน E-Commerce Park ดำเนินการโดย สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 บรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) Guest Speaker ใน “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • การใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ด้วย Google Trends
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) Guest Speaker ในโครงการสัมมนาทางการตลาด ภายใต้หัวข้อ “Beyond Digi-Thought คิดให้ล้ำด้วยการตลาดยุค Digital” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 25 เม.ย. 2562 บรรยายในหัวข้อ
  • เข้าถึงได้มากกว่า ด้วย Digital Platform

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุค Industry4.0 (Ready to SMEs 4.0 Program) เรื่อง “Branding and Digital Marketing สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ยังไงให้ปังในยุคดิจิตอล 4.0” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 มี.ค. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” ครั้งที่ 2 (Branding Makes Million by Content Marketing #2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมช่องทางการตลาดออนไลน์และการวางยุทธศาสตร์ Content ในแต่ละช่องทาง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุค Industry4.0 (Ready to SMEs 4.0 Program) เรื่อง “Branding and Digital Marketing สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ยังไงให้ปังในยุคดิจิตอล 4.0” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 6 มี.ค. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0 (ITC: Industry Tranformation Center) ณ ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1-2 มี.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • Content Marketing Strategies: การวางยุทธศาสตร์และลงมือทำ Content
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Facebook Ads: ยิงโฆษณา Facebook อย่างไรให้ตรงกลุ่มและขายดี

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 358 จังหวัดเลย ในหลักสูตร “Branding 4.0 & Digital Marketing ” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดเลย ในวันที่ 21 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 356 จังหวัดศรีสะเกษ ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุค 4.0 และเทคนิคการตลาดออนไลน์ครบทุกช่องทาง” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SMEs 4.0) ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ให้ปังในโลกยุคดิจิตอล” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 ก.พ. 2562 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SMEs 4.0) ในหลักสูตร “สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ให้ปังในโลกยุคดิจิตอล” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13-14 ธ.ค. 2561 หัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “ปั้นแบรนด์ดัง สร้างเงินล้านด้วย Content Marketing” (Branding Makes Million by Content Marketing) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 พ.ย. 2561 หัวข้อ
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรร่วมเสวนาการตลาด คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานสัมมนา “เผยหมดเปลือก เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Digital Marketing กับ 4 ธุรกิจดัง” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ
  • พื้นฐานสู่มืออาชีพค้าขายออนไลน์ E-Commerce
  • ประสบการณ์การทำ Branding ให้กับธุรกิจ
  • ประสบการณ์การใช้ Facebook ในการทำการตลาด
  • ประสบการณ์การแก้ปัญหาธุรกิจและการแข่งขันธุรกิจในโลกออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรร่วมเสวนาการตลาด E-Commerce คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการเสวนาปัญหาทางการตลาด “Wow! E-Commerce Alert ปรับความคิด ปรับธุรกิจให้ก้าวไกล”  ในหัวข้อ
  • ร่วมแชร์ประสบการณ์จริงจากการทำการตลาดออนไลน์ในยุค Digital 4.0
  • ประสบการณ์การทำ Branding ให้กับธุรกิจ
  • ประสบการณ์การใช้ Facebook ในการทำการตลาด
  • ประสบการณ์การแก้ปัญหาธุรกิจและการแข่งขันธุรกิจในโลกออนไลน์

 

 • (พ.ศ. 2561) สัมมนาการตลาดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย E-Commerce”
  • ภาพรวมการทำการตลาดออนไลน์ในยุค Digital
  • การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์
  • Facebook & Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 เรื่อง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และการปรับใช้ Industrial 4.0 ในการลดต้นทุน ชื่อหลักสูตร: เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding และ Facebook Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • การแต่งรูปภาพกราฟิกให้สวยงามด้วย Pixlr Editor
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน ชื่อหลักสูตร: เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding และ Facebook Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในงานสัมมนาสำหรับนักศึกษาการตลาด “การตลาดออนไลน์ ยุค 4.0” ชื่อหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding & Facebook Marketing สำหรับนักการตลาด”คณะวิทยาการการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการBranding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Branding / Content/ Facebook/ แต่งรูป/Line@  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 17-18 ก.พ. 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • การตกแต่งรูปภาพสำหรับผู้ประกอบการ
  • Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AMT) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ (BMC) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีสู่อุตสาหกรรม 0 (NEW Entrepreneur For Industry 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 24 ม.ค. 2561 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC CEFE) รุ่น 1/2560 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 1-3 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • Line@
  • Google Marketing (SEO)

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 10-12 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads
  • Facebook Ads Advanced
  • Line@

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16-17 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ชื่อหลักสูตร : เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 23-24 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ
  • Branding
  • Content Marketing
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์

ภาคเอกชน

 • (พ.ศ. 2564) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด วันที่ 11 ก.พ. 2564 ในหัวข้อ
  • Content Marketing ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • Facebook Marketing ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • Facebook Ads (Beginner – Advance) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 • (พ.ศ. 2564) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด วันที่ 8 และ 10 ก.พ. 2564 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร “Content Marketing สร้างคอนเทนต์อย่างไร…ให้ลูกค้าหลงรักแบรนด์” วันที่ 26-27 พ.ค. 2563
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้างและวางแผน Content Marketing สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับ The Health Care Co,.Ltd. วันที่ 14 ธ.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • Branding และการสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • การออกแบบแบรนด์และการบริหารแบรนด์ (Brand Design & Brand Management)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท เจทีซี เอคเซ็ลเล็นท์ ไดมอนด์ จำกัด วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัทบริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด วันที่ 10 พ.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัทบริษัท เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาเชียงราย วันที่ 8 พ.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • Branding และการสร้างตัวตนแบรนด์ในโลกออนไลน์
  • การออกแบบแบรนด์และการบริหารแบรนด์ (Brand Design & Brand Management)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัทบริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด วันที่ 5 พ.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัทบริษัท มากอดสุข จำกัด  วันที่ 2 พ.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและปรับแต่ง Theme
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท Pruksa Laboratory Co., Ltd.  วันที่ 24 ก.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและปรับแต่ง Theme

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอ กรุ๊ป จำกัด วันที่ 31 ก.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและปรับแต่ง Theme

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำกัด วันที่ 8 ก.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและปรับแต่ง Theme

 

 • (พ.ศ. 2563) Guest Speaker หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)” โดยฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ
  • “วิธีขายออนไลน์ยุค New Normal โดยเจ้าของธุรกิจ”

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท มายด์แอนด์มายเอ็กซ์เปิร์ต จำกัด วันที่ 28 มิ.ย. 2563 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและปรับแต่ง Theme

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร “Online Branding in the Digital Era การสร้างแบรนด์ให้แกร่งและยั่งยืนในโลกออนไลน์” วันที่ 26-27 พ.ค. 2563
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้าง Internal Branding
  • ออกแบบแบรนด์ให้มีตัวตนด้วย Brand Identity Design
  • การกำหนดแผน Brand Communication

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท บริษัท พี.เค. แฟชั่น ดีไซน์ แฟคทอรี จำกัด ในวันที่ 14 พ.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing สำหรับธุรกิจแฟชั่น
  • Facebook Ads สำหรับธุรกิจแฟชั่น

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท มีสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในวันที่ 15 ก.พ. 2563 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • Content Marketing สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • Facebook Ads สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 • (พ.ศ. 2563) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 23 ม.ค. 2563 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape
  • Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท แบรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 26 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Search Engine Marketing (SEM) การตลาดผ่านช่องทาง Google
  • SEO (Search Enigne Optimization)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท Thai Ninety Co., Ltd. ในวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับบริษัท Universal Bio Co., Ltd. ในวันที่ 2-3 ต.ค. 2562 ในหัวข้อ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์ในตลาดเคมีภัณฑ์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับ Thanisa Clinic วันที่ 26 ก.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • WordPress & E-Commerce Website
  • Google Marketing: SEO (Search Engine Optimization)

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับ The Storey Co-Working Space วันที่ 19 ก.ย. 2562 ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Bizonlinepay.com วันที่ 19-20 ส.ค. 2562
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 13 ส.ค. 2562
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้าง Internal Branding
  • ออกแบบแบรนด์ให้มีตัวตนด้วย Brand Identity Design

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท บีเคเทรด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วันที่ 28 ก.ค. 2562 และ 4 ส.ค. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท แมคคอย ออโต้เอ็กซเพิร์ท จำกัด วันที่ 25 ก.ค. 2562
  • Facebook Marketing
  • Intensive Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร “Online Branding in the Digital Era การสร้างแบรนด์ให้แกร่งและยั่งยืนในโลกออนไลน์” วันที่ 23-24 ก.ค. 2562
  • Branding ในโลกออนไลน์
  • การสร้าง Internal Branding
  • ออกแบบแบรนด์ให้มีตัวตนด้วย Brand Identity Design
  • การกำหนดแผน Brand Communication

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ ตัวแทนจำหน่าย 4Mindskin บริษัท แอดวานซ์อินโฟไนน์ตี้ จำกัด วันที่ 16-17 ก.ค. 2562
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด วันที่ 11 ก.ค. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Advanced)
 • วันที่ 16-17 ก.ค. 2562

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Madame Lisa Hair Oil Thailand วันที่ 22 มิ.ย. 2562
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์
  • Branding การสร้างแบรนด์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ วชิรยนต์ Used Car
  • Line Official Account
  • การทำ Content Marketing บน Facebook
  • Facebook Marketing & Facebook Ad

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด จ.อุบลราชธานี
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจรถยนต์
  • การทำ Content Marketing บน Facebook สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • การแต่งรูปให้สวยด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Canva

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว (Association of Used Car Thailand) ในงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62 “Facebook กับการขยายช่องทางการขายบน Social Media” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • Digital Marketing Landscape ภาพรวมการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • การทำ Content Marketing บน Facebook สำหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง
  • Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) วิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ Topica Edumall
  • Content Marketing วางแผนยุทธศาสตร์ Content อย่างไรให้โดนใจลูกค้า

 

 • (พ.ศ. 2562) บริษัท ซูพรีม เดคคอร์ จำกัด
  • สร้างและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) Sagate Hall
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress & E-Commerce
  • สร้างเว็บไซต์ด้วย The7 Premium Theme

 

 • (พ.ศ. 2562) บริษัท ซูพรีม นาโน เทค จำกัด
 • หลักสูตร LINE@
  • Line@ สำหรับธุรกิจ

 

 • (พ.ศ. 2562) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหลักสูตร Innovative Facebook Ads for Business Growth นวัตกรรมการทำการตลาดบน Facebook หัวข้ออบรม
  • Facebook Marketing
  • Facebook Ads (Beginner – Advance)

 

 • (พ.ศ. 2562) Aurane Professional Thailand
  • Digital Marketing Landscape
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2562) 4Mindskin สำนักงานใหญ่
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2562) Sagate Hall
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หูฟัง ASAKI)
  • Brand Building
  • Brand Corporate Identity
  • Packaging Design in Brand Building

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด (NK Sleepcare)
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม นาโน เทค จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม ไบโอ เทรดดิ้ง จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท ซูพรีม เดคคอร์ จำกัด
 • หลักสูตร FACEBOOK ADS – เรียนรู้การยิงโฆษณา FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Beginner – Advance) ในหัวข้อ
  • Facebook Marketing & Facebook Ads
  • Brand Building
  • Content Marketing
  • Photoshop for Business

   

 • (พ.ศ. 2561) Music Support
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Winona Soap
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) ISUZU บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด หลักสูตรอบรมการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Content Marketing & Facebook Ads สำหรับพนักงานขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในหัวข้อ
  • Content Marketing
  • Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) Hylife Network Co., Ltd. หลักสูตร “คอนเทนต์ใช่ ได้ใจลูกค้า” ในหัวข้อ
  • Content Marketing in Facebook
  • เทคนิค Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • หลักสูตร Digital Marketing & Innovation: Strategies for your Business ปฏิวัติธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยนวัตกรรมทางการตลาดออนไลน์
  • ในหัวข้อ การสร้างแบรนด์, Facebook Marketing, Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) Bluecherry Shop
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
  • Branding & Facebook Marketing สำหรับธุรกิจอัญมณี

 

 • (พ.ศ. 2561) Roses Clinic
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Garden in Heaven Nail & Spa
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Design By Beau
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2561) Fennera อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมคุณแม่
  • หลักสูตร Branding & ภาพรวมยุทธศาสตร์ Digital Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) Hasu Premium Skincare
  • หลักสูตร Branding
  • หลักสูตร Facebook Ads
  • หลักสูตร Photoshop for SMES
  • หลักสูตร Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) SSSunBlock  แบรนด์ครีมกันแดดสำหรับนักกีฬา
  • หลักสูตร Branding
  • หลักสูตร Facebook Ads
  • หลักสูตร Photoshop for SMES
  • หลักสูตร Line@

 

 • (พ.ศ. 2561) Sabunnga Herbal
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) น้ำพริกแม่พร
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2561) Anantra Lakeside
  • หลักสูตร Facebook Marketing
  • หลักสูตร Facebook Ads: Beginner – Advanced

 

 • (พ.ศ. 2561) สามชัย กรุ๊ป
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)
  • หลักสูตร Facebook Marketing

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท เอส เอ็ม อีโคเปีย จำกัด
  • หลักสูตร Branding & Digital Marketing
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)

 

 • (พ.ศ. 2561) บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • Content Marketing สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 • (พ.ศ. 2561) DR.Bow Healthy Skin
  • หลักสูตร Website & Google Marketing
  • หลักสูตร SEO

 

 • (พ.ศ. 2560) ธานิศา คลีนิก
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) บริษัท เวิลด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Marketing & Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2560) Khanomland Connection Co., LTD.
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2559) บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • หลักสูตร Facebook Ads

 

 • (พ.ศ. 2558) บริษัท บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ จำกัด
  • หลักสูตร Digital Marketing ครบวงจร
  • หลักสูตร Content Marketing

 

 • (พ.ศ. 2557) Rental Service Co., LTD.
  • หลักสูตร Google Marketing (Website & SEO)

ส่วนหนึ่งของแบรนด์และองค์กรที่ไว้วางใจเรา

ภาพการอบรมการตลาดออนไลน์